Topup Prepaid ONEXOX

Anda boleh DAPATKAN Topup / Reload prepaid ONEXOX ini di semua wakil ePay seperti yang tertera pada gambar.


Contoh tiket tambah nilai (topup) adalah seperti gambar di bawah.


Topup Online

ONEXOX juga ada menyediakan kemudahan topup secara online melalui online banking. Pembelian topup ONEXOX secara online boleh dibuat melalui akaun Selfcare.

Cara Topup Online (Selfcare)

  • Login akaun Selfcare
  • Pilih menu "Prepaid Top Up"
  • Masukkan nilai topup yang anda mahu dan pilih cara pembayaran - Online BankingTopup Melalui Pengedar Sah ONEXOX

Pengguna prepaid ONEXOX juga boleh membeli topup melalui pengedar sah ONEXOX yang dilantik.

Beli Topup ONEXOX
 
Talian Khidmat Pelanggan ONEXOX
FAQ Beli SIM Top-Up User Guide Blog Notis Privasi
Hak Cipta Terpelihara © ONEXOX PLAN