Internet

Langganan data internet ONEXOX boleh dibuat melalui Easy Menu *150#.

Konfigurasi Internet

Tetapan berikut adalah cara-cara manual yang perlu dilakukan sekiranya telefon mudah alih anda tidak membuat tetapan secara automatik.

Setting APN

Setting > More > Mobile Networks > Access Point Names > Select your sim card > Press on the menu touch button > New APN

Masukkan:
Name : XOX
APN : xox

Save > Select > RebootAPN : XOX
Internet Mode : http
Username: none
Password: none
Authentication type: none
Use Proxy: Yes
IP Address Proxy: none
Port No Proxy : 8080
Username Proxy : none
Password Proxy : none
MNC :19
MCC: 502PERHATIAN: Untuk mendapatkan Setting APN bagi apa-apa model telefon, anda boleh terus menghubungi talian Customer Service 12273.
 
Talian Khidmat Pelanggan ONEXOX
FAQ Beli SIM Top-Up User Guide Blog Notis Privasi
Hak Cipta Terpelihara © ONEXOX PLAN